Cookies

Náš web potrebuje na prispôsobenie obsahu a analýzu návštevnosti váš súhlas. Súhlas vyjadríte kliknutím na tlačidlo "OK". Viac informácií
Svoj súhlas môžete odmietnuť tu.

Potrebujete poradiť?

Tu môžete písať svoje otázky. Tím NatiFem® Vám poskytne informácie o produkte a tiež sprostredkuje rady gynekológa / odborníka.


* údaje potrebné pre odoslanie formulára

Údaje zhromaždené ako údaje poskytnuté dobrovoľne (tj. meno a priezvisko a pokiaľ som vyplnil, e-mail a otázka) v sekcii „Poradňa“ budú používane a spracovávane výhradne za účelom spracovania otázok a poskytnutia vyžiadaných služieb, a to len po dobu nevyhnutnú pre poskytnutie vyžiadaných služieb.
Vaše osobné údaje zhromažďujeme a spracuvávame, len pokiaľ požiadate o poskytnutie určitých služieb a vaše údaje potrebujeme pre tento účel, alebo pokiaľ ste nám k tomu dobrovoľne dali výslovný súhlas. Právny základ spracovávania údajov je daný Čl. 6 odst. 1 b nariadenie GDPR a Čl. 6 odst. 1 a nariadenie GDPR.
Svoj súhlas môžete dať vyplnením kontaktného formuláru. Pokiaľ zákon nestanoví inak, vaše osobné údaje použijeme jedine k účelom, ku ktorým ste nám dali súhlas. Pokiaľ máte naviac záujem o zasielanie newsletterov, zaškrtnite aj ďalšie políčko "Mám záujem o ďalšie informície"², inak budú vaše údaje využité len pre účely poradne a poskytnutie vyžiadaných služieb.
Kedykoľvek môžete bezplatne požiadať o poskytnutie informácií o rozsahu, pôvode a príjemcoch uložených údajov a tiež o účele ich ukladania. Mimo to máte právo na opravu, vymazanie alebo obmedzenie spracovania svojich údajov v súlade s predpismi na ochranu údajov, právo nesúhlasiť so spracovávaním údajov a právo na prenositeľnosť údajov. Rovnako máte právo sa odvolať u kontrolného orgánu.
K údajom, ktoré v kontaktnom formulári dobrovoľne vyplníte, majú prístup len vybraní zamestnanci firmy spoločnosti ARDEZ Pharma spol. s r.o., so sídlom Kosoř, V Borovičkách 278, PSČ 252 26, Česká republika, IČ:, 40612104 ako správca. V prípade odborných otázok, je iba samotná otázka preposlaná odborníkovi/lakárovi na spracovanie.
Máte právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas s používaním vašich údajov. Pre tento účel stačí zaslať e-mail na adresu info@ardez.cz.
Toto Prehlásenie o ochrane údajov je aktuálne a platí od 25. 5. 2018. Vyhradzujeme si právo toto Prehlásenie o ochrane údajov kedykoľvek v budúcnosti upraviť, predovšetkým prispôsobiť ho zmenám na našom webe alebo implementáciou nových technológií.
Zaškrtnutím vyšie uvedeného súhlasu s poskytovaním ďalších informácií súhlasím so zaradením všetkých mnou uvedených osobných údajov v rozsahu e-mail a pokiaľ som vyplnil aj meno a priezvisko (ďalej len údaje) do databázy spoločnosti ARDEZ Pharma spol. s r.o., so sídlom Kosoř, V Borovičkách 278, PSČ 252 26,Česká republika, IČ:, 40612104 akoto správca. Údaje budú spracovávane za účelom ponákania výrobkov a služieb, budovania zákaznickej databázy, tiež za účelom zasielania obchodných zdelení prostredníctvom elektronických prostriedkov podľa zákona č. 480/2004 Sb.. Tento súhlas je udeľovaný na dobu 3 rokov alebo do jeho odvolania. Udelenie súhlasu je úplne dobrovoľné a tento súhlas môže byť kedykoľvek odvolaný písomne na adrese správcu a pre zasielanie obchodných zdelení elektronicky v každom jednotlivom obchodnom zdelení. Beriem na vedomie, že poskytnutie údajov je dobrovoľné a mám práva podľa §§ 11, 12 a 21 zákona č. 101/2000 Sb., tj. hlavne, že mám právo prístupu k osobným údajom, právo na opravu osobných údajov, právo na blokovanie, doplnenie alebo likvidáciu osobných údajov. V prípade pochybností o dodržovaní svojich práv sa môžem na správcu obrátiť so žiadosťou o nápravu či vysvetlenie. Dozorovým orgánom je Úrad pre ochranu osobných údajov – www.uoou.cz.

NatiFem® je výživový doplnok so sladidlami. Nesmie sa nahradzovať pestrou a vyváženou stravou.
Quatrefolic® a logo Quatrefolic® sú ochranné známky firmy Gnosis.